Troy Ounce Goud Kopen

Het is nog niet zo lang geleden dat u bij de verschillende grootbanken dit kon doen. Sterker nog, we hoeven niet langer dan een jaar of dertig in de tijd terug te gaan om te concluderen wat de mogelijkheden op dit gebied waren. Een troy ounce goud kopen was in die tijd simpelweg een kwestie van naar de betreffende grootbank in een grote stad gaan, een vraag uitzetten bij het goudloket en wachten tot de betreffende bestelling was geplaatst en u het goud snel en eenvoudig in handen kon krijgen.

Een troy ounce goud kopen was eenvoudig, kon snel worden gedaan en werd door veel mensen gezien als de ideale manier om het een en ander verder vorm te geven. Dit een en ander laat zich ook wel definiëren als investeringsstrategie, beleggingskeuzes en tal van andere namen voor hetzelfde: een troy ounce goud kopen kon helpen bij het spreiden van risico’s, bij het beperken van de negatieve gevolgen van een beurskrach of bij een mogelijke valutacrisis. Als u goud in uw bezit zou hebben, dan was u een stuk veiliger dan eerst.

Totdat de banken het niet meer nodig vonden om de mogelijkheid tot een troy ounce goud kopen aan te bieden aan hun klanten. De banken maakten de inschatting dat klanten liever voor ingewikkelde beleggingsproducten zouden kiezen in plaats van een troy ounce goud kopen. Dat bleek in zekere zin ook waar; er is in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw nog nooit zo veel gehandeld in aandelen als toen. Echter, en dat is een belangrijk verschil, mensen realiseerden zich steeds minder dat tegenover die obligaties en aandelen vaak geen fysiek product stond.

Het is dit fysieke product dat de mensen steeds vaker uitnodigt tot het troy ounce goud kopen zoals wij dat voor ogen hebben. We kunnen ons allemaal nog levendig de laatste maanden van 2008 herinneren, toen het financiële systeem zoals wij dat in de wereld hebben opgetuigd, werkelijk op al zijn grondvesten schudde. Banken vielen om of dreigden om te vallen, geld werd steeds iets minder of meer waard en aandelen kukelden in no-time naar beneden tot waarden ver onder de waarde waarop u ze als kleine particuliere belegger besloot te kopen. Wat dat heeft te maken met een troy ounce goud kopen? Dat leggen we hieronder uit!

Waarom mensen dat opeens weer deden

Het is niet eenvoudig uit te leggen waarom het kopen van een fysiek product sinds de crisis zo enorm is toegenomen. Mensen kregen in de gaten dat het kopen en verkopen van goud in zekere zin zeer interessant werd; een troy ounce goud kopen werd een veilige investering en een beveiliging tegen een beurskrach of beurscrash. Doordat mensen in de gaten kregen dat het niet verstandig is om al het geld dat ze tot hun beschikking hebben te investeren in een bepaalde product dat eigenlijk niet te vertrouwen is, kozen ze er voor om goud of zilver te kopen.

De trend van het troy ounce goud kopen werd daarmee steeds sterker gezet. Mensen kregen steeds nadrukkelijker in de gaten dat het kopen en verkopen van een bepaald gouden product er toe kon leiden dat je al dan niet extra zekerheid kreeg over de waarde van je geld. Dat zit zo. Op het moment dat de wereldmarkt valuta op het punt van klappen staat en mensen moeite moeten doen om het goud daadwerkelijk te verkopen en aan te kopen, dan kan het kiezen voor een troy ounce goud kopen er toe leiden dat u opeens een groot bedrag aan winst kun opstrijken. Het is precies dit grote bedrag dat het voor veel mensen nog interessanter maakt om te kiezen voor goud.

Wat is een troy ounce goud kopen?

Misschien dat we nog even kort moeten toelichten wat we hier precies mee bedoelen. Het spreekt namelijk voor zich dat een troy ounce goud kopen lang niet voor iedereen interessant kan zijn. Het gaat erom dat deze maat, want een troy ounce is een standaardmaat voor de handel in goud en zilver, ongeveer overeen komt met 31 gram. Dat is behoorlijk, want 31 gram goud is een groot gewicht voor iedereen die wel eens wil investeren in goud. De huidige marktprijs, juni 2011, bedraagt zo’n 1500 dollar per troy ounce. U heeft dus wel wat geld achter de hand nodig om het goud te kunnen kopen.

Een troy ounce goud kopen doet u dus vooral om voorbereid te zijn op een grote krach of op een grote daling van bijvoorbeeld de waarde van de euro. Omdat de ontwikkelingen op zowel de goudmarkt als op de grote financiële markten, zeer onvoorspelbaar zijn, kan het aan te bevelen om voordat u daadwerkelijk nadenkt of beslist over een troy ounce goud kopen u eerst even alle mogelijkheden op een rij zet. Want het zijn precies deze mogelijkheden die het al dan niet voor u mogelijk maken om het goud te kopen.

Het troy ounce goud kopen is voor veel mensen een middel om te investeren in zekerheid en om eventueel te profiteren van de opties die er zijn om geld te verdienen aan de ontwikkelingen die plaats vinden op de financiële markten. Een troy ounce goud kopen kan daarmee worden gelijkgesteld aan het verzekeren van de waarde van geld dat u reeds in uw bezit heeft om daarmee te voorkomen dat u wordt getroffen door bijvoorbeeld een grote prijsdaling of iets dat daar op lijkt. Kortom, de mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.

Een troy ounce goud kopen kan er daarmee toe leiden dat u, zonder dat u het weet, letterlijk goud in handen heeft. En figuurlijk natuurlijk ook. Want stel dat de beurs opnieuw klapt, de euro geen donder meer waard is en de waarde van goud verdriedubbeld; dan bleek het troy ounce goud kopen zoals u daarvoor gekozen heeft na het al dan niet lezen van de informatie op deze website, toch zo’n goede keuze. Een gouden keuze kunnen we wel stellen, want het is met deze keuze dat u zichzelf de ruimte verschaft om snel en eenvoudig een bestelling te plaatsen.